Home » _kto/čo

_kto/čo

Ľudia Útvaru stoja už takmer dve dekády za rôznorodými aktivitami, ktoré posúvajú hranice vnímania našej východnej metropoly. Bez ohľadu na inštitucionálny rámec, pozadie alebo osobné DNA, každý z aktérov Útvaru si dnes uvedomuje silu synergie a energiu kooperácie.

Peter Beňo (*1978)

Sochár s citom pre vec alebo urbánny polyhistor s originálnymi pripomienkami. Aj tak by sa dala voľne charakterizovať osoba Petra Beňa, ktorého jeden z chromozómov je určený na starostlivosť o pulzujúce architektonické prostredie Košíc. Čo je pre niekoho možno iba utilitárne a nepotrebné, je pre Petra Beňa podozrivo živé.

V rokoch 2008 až 2010 sa Peter Beňo spolupodieľal na príprave projektu Košice – EHMK 2013, v ktorom sa zameral na verejné priestory a environmentálne témy. Bol organizátorom diskusií „Fórum 13 poschodí“ zameraných na problematiku panelových sídlisk z čias socializmu (2010-2011). V spolupráci s huba o.z. vstupuje aktívne do diskurzov určených pre rozvoj mesta, a to od verejného priestoru až po architektúru a urbanizmus. V rokoch 2016 až 2019 spolupracoval na projekte Kreatívneho Centra Košického samosprávneho kraja. Je spoluzakladeľom Iniciatívy za modernú architektúru a členom DOCOMOMO Slovakia.

Pavol Mészáros (*1983)

Každé stretnutie s Pavlom Mészárosom je svojím spôsobom unikátne, no predsa má každé z nich jeden a ten istý pôdorys. Stačí chvíľka nepozornosti a dostávate sa do pokojnej, ničím nerušenej polohy, ktorá má blahodárne účinky na vašu doposiaľ nesústredenú optiku. Zároveň si môžete byť istý, že sa nachádzate v exkluzívne zdravom biotope.  

Architekt a výtvarník, ktorý inklinuje k prírodnému staviteľstvu, udržateľnému urbanizmu, verejným priestorom a ekologickým riešeniam podporujúcim biodiverzitu. Je zakladateľom občianskeho združenia huba o.z. a HUBa – Coworking Košice, ktorý spája kreatívcov a podporuje intervencie vo verejnom priestore. Rádius jeho činností pokrýva aktivistické spôsoby zlepšovania životného prostredia, zvýrazňovania kultúrneho impaktu, podporu nových start-upov a vzdelávania v oblasti nezávislého podnikania.
Pavol Meszáros spolupracuje so zástupcami kreatívneho priemyslu a remesiel, iniciuje a podporuje aktivity zamerané na zlepšovanie životného prostredia. Kooperuje na vybraných projektoch s kultúrnym centrom Tabačka Kulturfabrik. Podieľal sa na viacerých nadčasových architektonických projektoch s dôrazom na životné prostredie a zachovanie či podporu biodiverzity.

Peter Radkoff (*1967)

Multifukčný prístroj značky Radkoff (napr. kávovar Radcoffee) funguje bezchybne a jeho maximálny výkon spôsobil už viacero pozitívnych skokov (niekedy aj šokov), ktoré otriasili nielen nezávislou kultúrou metropoly východu. Upozornenie: ak chcete meditovať o akejkoľvek kultúrnej miniaturizácii či komprimácii, tak u riaditeľa Tabačky Kulturfabrik, Petra Radkoffa, zrejme nepochodíte.  

Architekt a dizajnér, zakladateľ a riaditeľ kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik. Je odborným poradcom, expertom a supervisorom mnohých projektov z oblasti sociálnych inovácií
a kreatívneho priemyslu. Už viac ako 2 dekády sa venuje rozvoju nezávislej kultúrnej politiky, sociálno-kultúrnych inovácií a segmentov kreatívneho priemyslu, a to aj z pohľadu podpory košických kultúrnych komunít. Vďaka jeho intenzívnemu nasadeniu sa podarilo zrealizovať množstvo umeleckých projektov a vytvoriť niekoľko kultúrnych centier. Prvým väčším projektom pre nezávislé centrum patril IC Culture Train v Košiciach. Neskôr nasledovala koncepčná realizácia projektov Kasárne Kulturpark a Tabačka Kulturfabrik. Peter Radkof je zakladateľom BONA FIDE, o.z. a nezávislého kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik, n.o. v Košiciach. Peter Radkoff je členom viacerých medzinárodných konzorcií zameraných na podporu a networking nezávislej kultúry a umenia.

Richard Kitta (*1979)

Digitálne a virtuálne svety v prepojení s fyzickým usporiadaním reality? To je jeden z motívov, ktoré poháňajú rotory Richarda Kittu, zakladateľa viacerých multimediálnych platforiem s medzinárodným presahom. Okrem toho aj niečo úplne iné, výrazne odlišné a zámerne neidentifikovateľné!

Multimediálny umelec, kurátor, kultúrny aktivista a vysokoškolský pedagóg, ktorý okrem svojich rutinných aktivít zasahuje aj do oblastí svojho pôvodného backgroundu – súčasnej architektúry, v spojení s konceptuálnym dizajnom a mediálnym umením. Richard Kitta sa pohybuje v zóne transformácií umeleckých foriem, pričom ich vníma prostredníctvom autentických sociokultúrnych konceptov. Bol súčasťou realizačného tímu projektu EHMK 2013, je členom projektu Kreatívne centrum Košice. V roku 2012 založil v Košiciach DIG gallery a v roku 2014 art space Kotolňa. Je šéfredaktorom interdisciplinárneho periodika ENTER a art director platformy MAO (Media Art Office). Realizoval viaceré medzinárodné a európske projekty v oblasti súčasného mediálneho umenia (Creative Playgrounds, MASS a ďalšie). V rokoch 2014-2017 bol súčasťou európskeho projektu EDASN pod vedením Ars Electronica / Linz, ktorý prispel výraznou mierou k zisku prestížneho titulu Košice – Unesco Creative City of Media Arts v roku 2017. Ako pedagóg pôsobí na Fakulte umení TU v Košiciach a na Akadémii umení v Banskej Bystrici.